Unicef

Millî Eğitim Bakanlığı, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, UNICEF ve Avrupa Birliği, Türkiye'de erken çocukluk eğitimine yönelik taahhütlerini yeniliyor

Ülkede yaşayan 30.000'i aşkın çocuk projeden faydalanacak

Stories

Multimedya materyallerine buradan ulaşabilirsiniz. 

Ankara, 1 Kasım 2022 – Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak finansmanı, UNICEF'in işbirliği ve Millî Eğitim Bakanlığı'nın liderliğinde uygulamaya konulan “Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması Projesi” kapsamında düzenlenen ana sınıfı ziyareti bugün Samsun’da gerçekleştirildi. AB Büyükelçisi ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı ile UNICEF Temsilci Vekili'nin yanı sıra, Avrupa Birliği üyesi çeşitli ülkelerin Büyükelçileri, Samsun'da düzenlenen açılış törenine katıldı.

Bu sınıflar, erken çocukluk eğitimine erişimin arttırılmasında ve bu alanda her geçen gün artan talebin karşılanmasında büyük önem taşıyor. Millî Eğitim Bakanlığı istatistiklerine göre, Ekim 2022 itibarıyla Türkiye'de 5 yaşındaki çocukların yüzde 97'si okul öncesi eğitim kurumlarına kaydolmuş durumdadır. İlkokula başlamadan önce her çocuğun en az bir yıl erken çocukluk eğitimi almış olması Millî Eğitim Bakanlığı öncelikleri arasında yer alıyor. Projenin ulusal öncelik olarak tanımlanan bu hedefe ulaşılması yönündeki çalışmalara katkı sağlaması bekleniyor.

Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Petek Aşkar “Bakanlığımızın başlatmış olduğu okul öncesi eğitim seferberliği ile özellikle dezavantajlı çocuklar başta olmak üzere, tüm çocukların erken çocukluk eğitimi hizmetlerine erişiminin sağlanmasını amaçladık.  Göreve başladığımız zaman tüm Türkiye’deki bağımsız anaokulu sayısı 2 bin 782 idi. Biz kendimize, 3 bin anaokulu, 40 bin anasınıfını hedef koyduk.  Bir yıl gibi kısa sürede, 2 bin 50 bağımsız anaokulu açtık ve aynı zamanda 15 bin 500 bağımsız ana sınıfını hizmete aldık. Bu gerçekten bir devrimdir. 2022’nin sonuna kadar yaptığımız anaokulu 3 bin değil 4 bini geçecek. Bu hızlı atılım etkisini 5 yaş okulöncesi eğitimde kısa sürede göstermiş: 5 yaş okullaşma oranı %65’den %97’e yükselmiştir. Bir yıl önce, 3 yaşta okullaşma oranı yüzde 9 iken bugün yüzde 14’e, 4 yaşta okullaşma oranı yüzde 16 iken bugün yüzde 35’e yükseldi. 3-5 yaşta ise yüzde 32 iken bugün yüzde 52 oldu. Üç yaş okullaşma oranı yüzde 14’ten yüzde 50’ye, Dört yaş yüzde 35’ten yüzde 70’e, beş yaşta yüzde 100’e çıkması hedeflenmektir.

Bu Proje Bakanlığımız tarafından yürütülen okul öncesi eğitim seferberliğine önemli katkılar sunmaktadır. Proje kapsamında 23 ilde 600 derslik kurulumu planlanmış olup bu dersliklerden 360 tanesi 15 ilde eğitim öğretime hazır hale getirilmiştir. Kalan 240 derslik kurulum çalışmaları 8 ilde devam etmekte olup Aralık ayı sonunda çocuklarımızın erişimine sunulacaktır.

Bu proje ile alternatif ve esnek zamanlı erken çocukluk eğitim modelleri ile en ücra bölgedeki çocukların dahi eğitim hizmetlerine erişimi sağlanıyor. Ayrıca, Okul Öncesi Eğitim Programının güncellenmesi, öğretmen ve öğrenci kitapları ile hikâye kitaplarının geliştirilmesi ve öğretmen eğitimlerinin sunulması yoluyla erken çocukluk eğitiminde kalitenin artırılması hedefleniyor” dedi.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lutfihak Alpkan “Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması (ECE) Projesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Sektörel Operasyonel Programında yer alan ‘Herkesin Eğitime Erişimi Sağlanarak Eğitim ve Beceri Düzeylerinin Yükseltilmesi’ başlıklı program aktivitesi altında yürütülmektedir. Bakanlığımızın Sözleşme Makamı olduğu Avrupa Birliği ve Türkiye eş-finansmanı ile hayata geçirilen ECE projesine ayrılan destek yaklaşık olarak 30 milyon avrodur. Millî Eğitim Bakanlığı’nın faydalanıcısı, UNICEF’in ise uygulayıcısı olduğu Proje ile tüm sosyal tarafların süreçte yer alması sağlanarak uygulama alanlarının arttırılması ve okul öncesi eğitimin kapasitenin daha da güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Yapılan araştırmalar da göstermiştir ki, en az bir yıllık kaliteli okul öncesi eğitim, çocukların ileri ki tahsil ve çalışma hayatlarında başarılı olmak için ihtiyaç duydukları teknik, sosyal ve zihinsel becerileri geliştirmelerine çok büyük katkı sunmaktadır. Bu katkı okul ile sınırlı kalmamakta sosyal yaşamlarına da etki etmektedir. Dolayısıyla okul öncesi eğitime yapılan yatırım; hem bireylerin hem de toplumun yaşamını iyileştirmede en temel yöntemlerden biridir.

Bu sebeplerden ötürü Projemizi hem tasarlarken hem de uygularken ülkemizin tüm çocuklara kapsayıcı kaliteli eğitim ulaştırma ve bir yıllık erken çocukluk eğitimini daha da yaygın hale getirme vizyonuna katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Projenin şu ana kadarki süreçte planlanan hedeflerini gerçekleştirdiğini hatta bugün geldiğimiz noktada daha da ötesine geçtiğini görmekteyiz. Bizler de bundan sonraki süreçte proje kazanımlarının takipçisi ve sürdürülebilirliğinin destekçisi olacağız.” dedi.

 Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut "Bugün Samsun'da dört okul öncesi sınıftaki öğretmen ve öğrencileri, AB üye devlet misyonlarının pek çok başkanıyla birlikte, erken çocukluk eğitimine yapılan yatırımların uzun vadede çocuklar ve toplum için en yüksek getiriye sahip olduğunu vurgulamak için ziyaret ettik. Bu projenin Türkiye'nin AB'nin erken çocukluk eğitimi hizmetlerine erişimi ve kalitesini artırma hedefleriyle yakınlaşmasına yardımcı olduğunu görmekten memnuniyet duyuyorum" dedi.

COVID-19 pandemisi, dünya genelinde ve Türkiye'de çocukların okul öncesi eğitim hizmetlerine erişimde güçlükler yaşamasına neden oldu. Proje, çocukların eğitim sistemine yeniden dahil edilmesi ve pandemi nedeniyle açılan farkın kapatılmasına yönelik gayretlere katkı sağlayacak.

UNICEF Türkiye Temsilci Vekili Paolo Marchi  "İlkokula başlamadan önce alınan kaliteli okul öncesi eğitim, çocukların hayatındaki en önemli yapı taşlarından biridir; elimizdeki kanıtlar, okul öncesi eğitimin bir çocuğun eğitim hayatı içerisindeki basamakları başarıyla tırmanmasına yardımcı olduğuna işaret etmektedir. Kaliteli erken çocukluk eğitimi hizmetlerinin sunulmaması, çocukların sahip oldukları potansiyeli gerçekleştirmelerine yönelik önemli bir fırsattan mahrum kalmalarına  yol açarak geleceklerini sınırlandırmaktadır. UNICEF olarak, erken çocukluk eğitimi alanında sunulan bu desteği memnuniyetle karşılıyor, Türkiye'de yaşayan tüm çocukların kaliteli erken çocukluk eğitimi alması için ortaklarımızla iş birliği içerisinde çalışma taahhüdümüzü yeniliyoruz. ”

Yapılan birçok araştırmaya göre, kaliteli erken eğitim hizmetleri, erken çocukluk eğitimi ve erken çocukluk gelişim programları, okulu bırakma ve sınıf tekrarı oranlarının azaltılması ve eğitimin tüm kademelerinde elde edilen sonuçların iyileştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Erken çocukluk eğitimi çocukların okulda verilen eğitimden daha etkin şekilde faydalanması ve eğitimde başarının artırılması da dahil olmak üzere geleceklerine çok önemli faydalar sunmakta aynı zamanda toplumlara büyük sosyal ve ekonomik kazanımlar sağlamaktadır.

 
#
Tamam