Unicef

“Erken Çocukluk Eğitiminde (EÇE) Kalite ve Erişimin Arttırılması” projesinin desteklediği erken çocukluk eğitimi hizmetleri, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki örgün eğitim fırsatlarını, oyun odalarında yaygın eğitim fırsatlarını ve alternatif ve esnek zamanlı eğitim modelleri ile de toplum temelli uygulamaları içermektedir.

Proje ile özellikle fiziksel alan ihtiyacı olan bölgelerdeki talebi karşılamak ve daha fazla çocuğun eğitime erişimini sağlamak amacıyla iki derslikli konteyner ana sınıfları yapılmaktadır. Bu dersliklerde donatım ve eğitim materyallerinin tamamı Proje tarafından karşılanmaktadır.

Çocukların erken çocukluk eğitimi hizmetlerinden yararlanabilmelerini sağlamada; kaliteli ve uygulanabilir bir okul öncesi eğitim programına ve eğitim materyallerine sahip olmak kritik önem taşımaktadır. Proje kapsamında; 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı  erken çocukluk eğitimindeki en iyi uygulamaları yansıtacak şekilde güncellenmiştir. 10,000’den fazla okul öncesi  öğretmenine güncellenen programın uygulanması konusunda eğitim verilecektir. Proje, öğrenme ortamlarını iyileştirmek için kullanılan EÇE kalite standartlarını daha etkili hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Proje; politika ve mevzuat güncellemeleri ile erken çocukluk eğitimi hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını destekleyecektir. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı 11. Kalkınma Planı’nda öngörüldüğü üzere tüm çocukların en az bir yıl okul öncesi eğitim almalarını sağlamak amacıyla 5 yaş okul öncesi eğitim zorunlu hale getirilecektir. Bu kapsamda okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak finans ve insan kaynakları konusunda kapsamlı bir yatırım maliyet araştırması yapılarak veriye dayalı karar alma süreçleri takip edilecektir. 

 

 
#
Tamam