Unicef

Erken Çocukluk Eğitiminde (EÇE) Kalite ve Erişimin Arttırılması” Projesi kapsamında aile ve toplum katılımını sağlayarak, EÇE'nin önemi hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla medya kampanyaları ve farkındalık artırma faaliyetleri yürütülmektedir. Örneğin evde oyun temelli erken öğrenmeyi desteklemek, küçük çocukların öğrenme sevgisini beslemek ve erken çocukluk eğitiminin önemi konusunda farkındalık arttırmak için 39 bölümlük bir çizgi film hazırlanmaktadır.

Proje ile Türkiye’de ebeveynlerin erken çocukluk eğitimi hizmetlerine yönelik bilgi, tutum ve uygulamalarına (KAP) ilişkin bir araştırma yürütülmüştür. Bu çalışma, çocuklarının eğitimini desteklemeleri için ebeveynleri ve bakım verenleri bilgilendirmeye  yönelik planlanan topluluk faaliyetlerine temel oluşturacaktır.

 Proje kapsamında LEGO Vakfı iş birliği ile; çocuklara oyun yoluyla problem çözme, yaratıcı düşünme, hareket, koordinasyon, iş birliği ve iletişim becerilerini kazandırmak ve çocukların dil gelişimlerini desteklemek amacıyla "Yapılandırılmış Oyun" öğretmen eğitimleri verilmiştir. Proje pilot okullarında ayrıca DUPLO Oyun Kutusu ve 6 Tuğla setleri dağıtılarak çocukların oyun yoluyla öğrenmeleri desteklenmiştir.

 
#
Tamam