Unicef

Her çocuğun kaliteli erken çocukluk eğitimi hizmetlerine ihtiyacı vardır. "Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması" projesi, 0-6 yaş aralığındaki tüm  çocukların erken çocukluk eğitimine (EÇE) erişimini arttırmayı, hizmetleri yaygınlaştırmayı ve özellikle en dezavantajlı çocukları akademik ve sosyal hayata hazırlamayı amaçlamaktadır.

Bir çocuğun sekiz yaşına kadarki dilsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimi, yaşamının diğer tüm dönemlerinden daha hızlıdır. Bu kritik dönemde, beyin ve dil gelişiminin çoğu tamamlanır. Dolayısıyla küçük çocukların bilişsel, sosyal-duygusal, dil, motor ve öz bakım becerilerinin gelişimini yeterince desteklemek için kaliteli EÇE sunmak oldukça önemlidir. Erken çocukluk eğitiminin programlanması, erken çocukluk gelişimine (EÇG) yönelik bütüncül, çok düzeyli (hane, topluluk ve toplum) yaklaşımının bir parçasıdır.

 
#
Tamam